Har du smärta, behöver rehabilitera en axel eller har ett opererat knä?

Eller har du fått besvär kring ländrygg och bäcken efter en graviditet?

Vänta inte med att kontakta oss så hittar vi en tid inom kort.

Idrottsmedicinsk rehabilitering

 • Korsbands rehab
 • Anpassad träning för återgång till idrott,
  t ex efter skuldertendiniter, luxationer
 • Rehab postoperativt efter fraktur
 • Postoperativ träning och rehab efter knä, höft, axelplastik
 • Hälsporre, hopparknä, löparknä, tennisarmbåge, tendinoser i muskelfästen och senor
 • Tejpning, sporttejpning – kinsiotejp
 • Smärtlindrande behandling, muskelstimulering NMES, stötvågsbehandling

Stötvåg

Smärtlindrande och läkande tryckvågsbehandling vid t ex:

 • Plantarfascit/hälsporre
 • Hopparknä/löparknä
 • Kalkaxel
 • Achillestendinos
 • Tennis/golfarmbåge
 • Triggerpunkter
 • Höftsmärta

Kvinnorelaterade besvär

 • Behandling av graviditetsrelaterade besvär, under och efter graviditet
 • Smärta från bäckenområdet
 • Inkontinens

Ryggsmärta

 • Funktionsdiagnos, rörelsekontroll
 • Balans och neurologisk undersökning
 • Smärtlindrande behandling, t ex elstimulering, akupunktur, stötvåg
 • Manuella behandlingar, manipulation
 • Bålstärkande och koordinerande träning
 • Medicinsk träningsterapi, funktionell träning

Nacksmärta

 • Funktionsdiagnos, rörelsekontroll
 • Neuromusklär och koordinerad träning
 • Töjning, mobilisering, manuell traktion och behandling
 • Smärtlindrande behandling t ex akupunktur/TENS, laser
 • Cirkulationstäning, medicinsk träningsterapi

Ortopedisk rehab – smärta/artros

 • Post operativ rehabilitering efter fraktur
 • Pre och postoperativ rehab vid höft och knäplastiker
 • Axelrehabilitering
 • Smärtlindrande träning vid artros