STÖTVÅGSBEHANDLING

Fördelar för patienten

Lämplig för en rad vanliga och svårbehandlade diagnoser.
Ingen lokalbedövning krävs.
Relativt smärtfri behandling.
Mycket goda resultat med bland annat smärtfrihet och förbättrad ledrörlighet,
som ökar livskvaliteten och funktionen.

Terapeutisk stötvåg introducerades på 80-talet som en ny icke invasiv behandlingsmetod för njurstensbesvär och den används med fördel än idag.  Några av de ”bieffekter” som upptäcktes var att behandlingen hade positiv inverkan även på muskuloskelettal dysfunktion. Från 90-talet och framåt har metoden utvecklats och antalet ortopediska diagnoser som är aktuella för stötvågsbehandling ökar.

Rekommenderas bl a vid:

 • Plantar Fasciit/hälsporre
 • Achillodyni/hälseneproblem
 • Hopparknä
 • Löparknä
 • Femuropatellärt syndrom
 • Triggerpunktsbehandling
 • Trochanterit/höftsmärta
 • Piriformissyndrom
 • Kalkaxel
 • Frozen Shoulder
 • Medial/lateral tennis/golfarmbåde
 • Trapezius myalgi 
 • Höftsmärta

Active Fysio använder radiell stötvåg

Radial stötvåg/tryckvåg vilket ger konformad spridning av energi ner i vävnaden med högst energitäthet precis i huden.

Med hjälp av komprimerad luft rör sig en projektil fram och tillbaka i ett rör. Då bildas rörelseenergi som, då den kommer i kontakt med transmittorn, omvandlas till akustisk energi. Den akustiska energin fortplantas därefter ner i vävnaden.  Vanligtvis ligger penetrationsdjupet på mellan 1- 5 cm.

Hur fungerar det?

Ett flertal fysiologiska förklaringsmodeller finns beskrivna i litteraturen.  
Här följer några av dem:

 • Behandlingen ”triggar” inflammationsfasen och kroppen svarar med en ökad metabol aktivitet vilket påskyndar och underlättar läkningsprocessen
 • Ökad neovaskularisering och ökad frisättning av olika tillväxtfaktorer
 • Tryckvågor slår sönder inlagrade kalkbildningar som då kan transporteras bort/tas upp på naturlig väg
 • Smärtlindring genom Gate-Control teorin 

Behandling

Behandlingen är tidseffektiv och omfattar vanligtvis 1000-4000 slag beroende på område och indikation. Frekvensen är ofta 3-6 behandlingar med 5-10 dagars mellanrum. Förbättring ses omedelbart alternativt efter 3-4 behandlingar. Eventuella biverkningar är initiellt ökad smärta, rodnad, svullnad ev. hematom/blåmärke. Upprepa inte behandling förrän eventuella biverkningar försvunnit. 

 

Stötvåg och nmes

Stötvåg

Stötvåg mot vadmuskeln och achillessena