ORTOPEDISK REHAB
SMÄRTA / ARTROS

Ortopedisk rehab – pre- och postoperativ rehab.
Det är stor skillnad på de patienter som får adekvat träning och information inför en operation avseende livskvalitet och rörelseförmåga om de träffat fysioterapeut.

Symptom vid artros

  • smärta vid belastning
  • svullnad i leden
  • stelhet – minskat rörelseomfång i leden
  • ledknaster
  • nedsatt aktivitetsförmåga
  • smärta vid igångsättning av aktivitet

Behandling

BEHANDLINGSSTEGE:

1. Egenvård – information, träning, viktminskning, hjälpmedel 

2a. Smärtstillande behandling; cirkulatorisk träning, TENS, akupunktur, medicinering

2b. Injektioner i leden (kortisonbehandling lokalt)

2c. Kirurgi

Avvägd träning och artosskola är behandling med hög evidens. I vissa fall använder jag neuromuskulär elektrisk stimulering NMES för att skynda på muskelåterbyggnad och att hitta muskeln tidigt.

Mina metoder kan variera från manipulation, extensionsövningar, dynamisk träning till stötvågsbehandling, men enligt evidens så gäller det framförallt att utföra adekvat cirkulatorisk träning för att minska rörelsrädsla och smärta. 

  • Post operativ rehabilitering efter fraktur
  • Pre och postoperativ rehab vid höft och knäplastiker
  • Axelrehabilitering
  • Smärtlindrande träning vid artros