KVINNORELATERADE BESVÄR

Vanliga besvär

  • Bäckensmärta under graviditet
  • Smärta från bäckenområdet
  • Inkontinens
  • Behandling av graviditetsrelaterade besvär, under och efter graviditet
  • Graviditetsrelaterade besvär som kvarstår efter förlossningen
  • Ryggproblematik på grund av inaktivitet och att hitta magmuskulaturen efter graviditeten som kan bli bestående svag.

Behandling

Vid inkontinensproblem, som beror på en överaktivitet i nervsystemet, kan jag använda elstimulering för att hämma trängningar. En enkel och ofarlig metod som patienten kan göra självständigt hemma.