Välkommen till Active Fysio AB! Legitimerad fysioterapeut med kompetens inom idrottsmedicin, OMT/manuell terapi, strukturerad träning och kvinnohälsa.

För dig som vill fortsätta vara aktiv!

Vänta inte på att dina fysiska besvär ska gå över av sig själv
– boka tid nu!

Vi samarbetar med Aktiv Hälsa Nordic AB i Höllviken.

 

BOKA TID

VI BYGGER HEMSIDAN!

Mer info är på gång

Hos oss på Active Fysio är ALLA välkomna, oavsett ålder eller kön.
Vi jobbar med specialiserad vård utan väntetider.
Vi erbjuder individanpassad behandling och träning och med att stärka och hjälpa din kropp till självläkning. Vi ser mer till dina resurser och styrkor än till att enbart symtomlindra.

 

Har du smärta, behöver rehabilitera en axel eller
har ett opererat knä?
Eller har du fått besvär kring ländrygg och bäcken
efter en graviditet?

Vänta inte med att kontakta oss så hittar vi en tid inom kort.

 

Idrottsmedicinsk rehabilitering

 • Korsbands rehab
 • Anpassad träning för återgång till idrott, t ex efter skuldertendiniter, luxationer
 • Rehab postoperativt efter fraktur
 • Postoperativ träning och rehab efter knä, höft, axelplastik
 • Hälsporre, hopparknä, löparknä, tennisarmbåge, tendinoser i muskelfästen och senor
 • Tejpning, sporttejpning – kinsiotejp
 • Smärtlindrande behandling, muskelstimulering NMES, stötvågsbehandling

Mer info kommer

Stötvåg

Smärtlindrande och läkande tryckvågsbehandling vid t ex:

 • Plantarfascit/hälsporre
 • Hopparknä/löparknä
 • Kalkaxel
 • Achillestendinos
 • Tennis/golfarmbåge
 • Triggerpunkter
 • Höftsmärta

Kvinnorelaterade besvär

 • Behandling av graviditetsrelaterade besvär, under och efter graviditet
 • Smärta från bäckenområdet
 • Inkontinens

Mer info kommer

Ryggsmärta

 • Funktionsdiagnos, rörelsekontroll
 • Balans och neurologisk undersökning
 • Smärtlindrande behandling, t ex elstimulering, akupunktur, stötvåg
 • Manuella behandlingar, manipulation
 • Bålstärkande och koordinerande träning
 • Medicinsk träningsterapi, funktionell träning

Mer info kommer

Nacksmärta

 • Funktionsdiagnos, rörelsekontroll
 • Neuromusklär och koordinerad träning
 • Töjning, mobilisering, manuell traktion och behandling
 • Smärtlindrande behandling t ex akupunktur/TENS, laser
 • Cirkulationstäning, medicinsk träningsterapi

Mer info kommer

Ortopedisk rehab – smärta/artros

 • Post operativ rehabilitering efter fraktur
 • Pre och postoperativ rehab vid höft och knäplastiker
 • Axelrehabilitering
 • Smärtlindrande träning vid artros

Mer info kommer